สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ซื้อขาย ส่งออก แป้งมันสำปะหลัง มันเส้น ข้าวโพดเม็ด ข้าวสาร และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
ที่อยู่บริษัท
อาคารสำนักงานที่ 2 เอสวีซิตี้ ชั้น10 เลขที่ 898/16 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณน้ำทิพย์ 086-301-9820
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ซื้อขาย ส่งออก แป้งมันสำปะหลัง มันเส้น ข้าวโพดเม็ด ข้าวสาร และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
ที่อยู่บริษัท
อาคารสำนักงานที่ 2 เอสวีซิตี้ ชั้น10 เลขที่ 898/16 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณน้ำทิพย์
086-301-9820
เว็บไซต์
https://www.kosongroup.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ