สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ จัดการของเสีย สิ่งแวดล้อม
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
จัดจำหน่ายให้บริการระบบ และ เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยใน 24 ชั่วโมง ลดปริมาณขยะได้สูงสุด 90% ครอบคลุมตั้งแต่ขนาดใช้งานในบ้าน ร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานรัฐต่างๆ และ เทศบาลท้องถิ่น
บริษัทดำเนินงานมาปีนี้เป็นปีที่ 5 และมีศูนย์บริการการดูแลหลังการจำหน่ายให้กับลูกค้า
ที่อยู่บริษัท
74/25-26 ซอย เย็นอากาศ 2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณหมิว 095-159-5645
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ จัดการของเสีย สิ่งแวดล้อม
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
จัดจำหน่ายให้บริการระบบ และ เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยใน 24 ชั่วโมง ลดปริมาณขยะได้สูงสุด 90% ครอบคลุมตั้งแต่ขนาดใช้งานในบ้าน ร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานรัฐต่างๆ และ เทศบาลท้องถิ่น
บริษัทดำเนินงานมาปีนี้เป็นปีที่ 5 และมีศูนย์บริการการดูแลหลังการจำหน่ายให้กับลูกค้า
ที่อยู่บริษัท
74/25-26 ซอย เย็นอากาศ 2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ
คุณหมิว
095-159-5645
เว็บไซต์
https://oklinthailand.com/