สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2547
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547
โดย นายสุธนัย อัศวธนบดี และ นายกุลธวัช อัศวธนบดี

วัตถุประสงค์ ในการก่อตั้งบริษัท เป็นไปตามสัญลักษณ์ของบริษัท คือ 3E

E ที่หนึ่ง ELECTRICAL คือ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ได้แก่ หลอดไฟ สายไฟ CONNECTOR ต่างๆ PLC INVERTER TOUCHSCREEN SERVO MOTOR BATTERY INDICATOR BREAKER MAGNETIC TRANSFORMER อุปกรณ์ตรวจวัด
E ที่สอง ELECTRONIC คือ จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึง การพัฒนา HARDWARE ตามความต้องการ อุปกรณ์ POKAYOKE เพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องจักร
E ที่สาม ENGINEERING คือ นอกจากเราจะจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อิเล็คทรอนิคส์แล้ว เรายังมีโรงงานพับตู้ และ Wiring ตู้ Control และระบบ FACTORY AUTOMATION รวมถึงการเขียนโปรแกรม PLC INVERTER TOUCHSCREEN และ SERVO MOTOR และเขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักรลงใน Computer Link รวมถึงงานบริการด้านการตรวจเช็คเครื่องจักรเสีย ระบบ PLC INVERTER ที่มีปัญหา และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และเรายังมีบริการรับซ่อม อุปกรณ์ PLC INVERTER CNC และ BOARD อิเล็คทรอนิกส์ ต่างๆ
ทั้งนี้บริษัทยินดีให้คำปรึกษาด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปีในด้านต่างๆ
ที่อยู่บริษัท
39/7 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ
คุณ ศิษฏศรี 099-0455063
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2547
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547
โดย นายสุธนัย อัศวธนบดี และ นายกุลธวัช อัศวธนบดี

วัตถุประสงค์ ในการก่อตั้งบริษัท เป็นไปตามสัญลักษณ์ของบริษัท คือ 3E

E ที่หนึ่ง ELECTRICAL คือ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ได้แก่ หลอดไฟ สายไฟ CONNECTOR ต่างๆ PLC INVERTER TOUCHSCREEN SERVO MOTOR BATTERY INDICATOR BREAKER MAGNETIC TRANSFORMER อุปกรณ์ตรวจวัด
E ที่สอง ELECTRONIC คือ จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึง การพัฒนา HARDWARE ตามความต้องการ อุปกรณ์ POKAYOKE เพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องจักร
E ที่สาม ENGINEERING คือ นอกจากเราจะจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อิเล็คทรอนิคส์แล้ว เรายังมีโรงงานพับตู้ และ Wiring ตู้ Control และระบบ FACTORY AUTOMATION รวมถึงการเขียนโปรแกรม PLC INVERTER TOUCHSCREEN และ SERVO MOTOR และเขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักรลงใน Computer Link รวมถึงงานบริการด้านการตรวจเช็คเครื่องจักรเสีย ระบบ PLC INVERTER ที่มีปัญหา และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และเรายังมีบริการรับซ่อม อุปกรณ์ PLC INVERTER CNC และ BOARD อิเล็คทรอนิกส์ ต่างๆ
ทั้งนี้บริษัทยินดีให้คำปรึกษาด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปีในด้านต่างๆ
ที่อยู่บริษัท
39/7 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ
คุณ ศิษฏศรี
099-0455063
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ