สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
จัดตั้งโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี และ บริษัทในเครือ ได้แก่
1. บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด
2. บริษัท ศูนย์บริการแสงทอง จำกัด ตัวแทนขายผู้ดูแลเขตการขาย (True partner)
3. บริษัท สยามคอนเน็ค จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายผู้ดูแลเขตการขาย (AIS Fibre Affiliate Partner : AFP) อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในเขต บางคอแหลม สาธร ยานนาวา
ที่อยู่บริษัท
958-966 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ
คุณพรทิพย์ 094-430-6679 / 02-304-2099 ต่อ 1209-10
เว็บไซต์
-  
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
จัดตั้งโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี และ บริษัทในเครือ ได้แก่
1. บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด
2. บริษัท ศูนย์บริการแสงทอง จำกัด ตัวแทนขายผู้ดูแลเขตการขาย (True partner)
3. บริษัท สยามคอนเน็ค จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายผู้ดูแลเขตการขาย (AIS Fibre Affiliate Partner : AFP) อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในเขต บางคอแหลม สาธร ยานนาวา
ที่อยู่บริษัท
958-966 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ
คุณพรทิพย์
094-430-6679 / 02-304-2099 ต่อ 1209-10
เว็บไซต์
-