สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท โคคูนิก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากไหมอีรี่ เพื่อเป็นโปรตีนจากแมลงและเพื่อทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ต่ำเมื่อเทียบกับโปรตีนจากอาหารชนิดอื่น

บริษัทฯ มุ่งวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่อย่างครบวงจร อาทิ อาหารแปรรูปจากดักแด้ อาหารเสริม เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้บริโภค
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 21 ชั้นที่ 5 ซอยราษฎร์บูรณะ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์ติดต่อ
คุณเปมิกา บุญประเสริฐ 084-351-9532
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท โคคูนิก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากไหมอีรี่ เพื่อเป็นโปรตีนจากแมลงและเพื่อทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ต่ำเมื่อเทียบกับโปรตีนจากอาหารชนิดอื่น

บริษัทฯ มุ่งวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่อย่างครบวงจร อาทิ อาหารแปรรูปจากดักแด้ อาหารเสริม เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้บริโภค
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 21 ชั้นที่ 5 ซอยราษฎร์บูรณะ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์ติดต่อ
คุณเปมิกา บุญประเสริฐ
084-351-9532
เว็บไซต์
http://www.kokoonic.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ