ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
  • เกี่ยวกับบริษัท
  • ตำแหน่งงาน

เวลท์ เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด


ประเภทธุรกิจ

บริการด้านการเงิน บริหารกองทุน


เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งปี : 2559

จำนวนพนักงาน : 1-20 คน

บริษัท เวลท์ เอ็กซ์คูลซีฟ จำกัด ในครือ เดอะริช กรุ๊ป ประกอบกิจการ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล และภาคธุรกิจ โดยธุรกิจรูปแบบนี้ที่ได้รับความนิยมในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น USA Shanghai Singapore และกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย การประกอบกิจการของบริษัท บริการโดยทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยการปฎิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกิจกรรมหลักของบริษัท มีดังนี้
- วางแผนการเงิน
1. บุคคลธรรมดา เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
2. นิติบุคคล เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและวางแผนด้านบัญชีภาษี เพื่อให้เกิดผลกำไร และสร้างความมั่นคง ในกิจการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
- งานประเมินความเสี่ยง
1. บุคคลธรรมดา เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เกิดแผนงานการจัดการความเสี่ยง และพร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า
2. นิติบุคคล เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ในด้านปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ธุรกิจ สินค้า ทรัพย์สิน ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถรองรับความเสี่ยงในทุกด้าน
นอกจากบริษัทให้บริการวางแผนด้านการเงินให้กับลูกค้าแล้ว ยังมุ่งหวังให้พนักงาน ประสบความสำเร็จในการเงินและชีวิต โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทำงาน 10 ปี และสะสมสินทรัพย์ให้เกิด Passive Income เพียงพอต่อการเกษียณในอนาคต โดยบุคลากรที่จะเข้ารวมทีม จะต้องมีคุณสมบัติที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อดทนต่อความลำบากระยะสั้น และมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายทั้งงาน และชีวิต เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

  • ที่อยู่บริษัท: 80/127 ซอยบรมราชชนนี 123 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
  • เขต/อำเภอ: เขตบางรัก
  • แขวง/ตำบล: มหาพฤฒาราม
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสิริกร
  • โทร: 063-4389911
  • แฟกซ์: -

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN