สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2559
| จำนวนพนักงาน 190 คน
ที่อยู่บริษัท
45/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
เบอร์ติดต่อ
คุณกนิษฐา แก้วเรือง 0924320081
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2559
จำนวนพนักงาน 190 คน
ที่อยู่บริษัท
45/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
เบอร์ติดต่อ
คุณกนิษฐา แก้วเรือง
0924320081
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ