สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 09092010
| จำนวนพนักงาน 100 คน
Carnival was founded in 2010. Now, the brand is the best known for top streetwear
multi-brand store who runs top sneaker brands, streetwear, and distribute sneaker
care products with 6 outlets in Bangkok’s prime locations and online store.
With the believes in the never-ending streetwear era, Carnival bounds the unique
extraordinary styles to design products with inspiration from subculture during
the 1990s-2000s along with the up-to-date trend to keep the customers enjoy the
brand’s products. Carnival has done many collaboration projects with several
global brands as Asics, Fila, G-Shock, Herschel Supply, KFC, Disney, and many
more.
ที่อยู่บริษัท
88 ชั้น 5 ห้องเลขที่ E503,504 อาคาร Active Box (Stadium One Sport Complex) ซอยจุฬาฯ 5, ถนน พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 02-214-2914
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 09092010
จำนวนพนักงาน 100 คน
Carnival was founded in 2010. Now, the brand is the best known for top streetwear
multi-brand store who runs top sneaker brands, streetwear, and distribute sneaker
care products with 6 outlets in Bangkok’s prime locations and online store.
With the believes in the never-ending streetwear era, Carnival bounds the unique
extraordinary styles to design products with inspiration from subculture during
the 1990s-2000s along with the up-to-date trend to keep the customers enjoy the
brand’s products. Carnival has done many collaboration projects with several
global brands as Asics, Fila, G-Shock, Herschel Supply, KFC, Disney, and many
more.
ที่อยู่บริษัท
88 ชั้น 5 ห้องเลขที่ E503,504 อาคาร Active Box (Stadium One Sport Complex) ซอยจุฬาฯ 5, ถนน พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-214-2914
เว็บไซต์
https://www.carnivalbkk.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ