สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2256
| จำนวนพนักงาน 17 คน
ธุรกิจเกี่ยวกับบริการงานขายและการตลาด ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา
ที่อยู่บริษัท
20/446 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณกัญภัสสร (คุณอุ้ม) 089-9793595
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2256
จำนวนพนักงาน 17 คน
ธุรกิจเกี่ยวกับบริการงานขายและการตลาด ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา
ที่อยู่บริษัท
20/446 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณกัญภัสสร (คุณอุ้ม)
089-9793595