สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ผลิตและจำหน่ายระบบ IOT ( Internet Of Things )
- Power Monitoring System
- Mold Counting
- Motor Pump Monitoring
- OEE System
ที่อยู่บริษัท
29/10 หมู่2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์ติดต่อ
คุณธนธัช 080-4590567
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ผลิตและจำหน่ายระบบ IOT ( Internet Of Things )
- Power Monitoring System
- Mold Counting
- Motor Pump Monitoring
- OEE System
ที่อยู่บริษัท
29/10 หมู่2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์ติดต่อ
คุณธนธัช
080-4590567
เว็บไซต์
https://www.dygistech.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ