สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2565
| จำนวนพนักงาน 2 คน
ดำเนินธุรกิจผลิตสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานในทุกล็อตการผลิต (Standardization) โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้สามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ให้มีความเสถียร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา
ที่อยู่บริษัท
128/8 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ
คุณอรัญ ทองใบ 094-3652461
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2565
จำนวนพนักงาน 2 คน
ดำเนินธุรกิจผลิตสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานในทุกล็อตการผลิต (Standardization) โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้สามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ให้มีความเสถียร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา
ที่อยู่บริษัท
128/8 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ
คุณอรัญ ทองใบ
094-3652461
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ