สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการสรรหาพนักงาน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความต้องการ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างเอง

เราคือผู้ดูแลด้านการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับพนักงานที่มีความพร้อม ความสามารถ ตรงตามวัตถุประสงค์

เราดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัว ทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ที่อยู่บริษัท
105/420 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์ติดต่อ
คุณแอฟ 094-3249914
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการสรรหาพนักงาน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความต้องการ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างเอง

เราคือผู้ดูแลด้านการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับพนักงานที่มีความพร้อม ความสามารถ ตรงตามวัตถุประสงค์

เราดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัว ทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ที่อยู่บริษัท
105/420 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์ติดต่อ
คุณแอฟ
094-3249914
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ