สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2542
| จำนวนพนักงาน 900 คน
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารงานอาคาร งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ และเครื่องจักรของอาคาร โดยเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Thai Obayashi Corporation ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมแขนงต่างๆของประเทศไทย และอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น Obayashi Corporation ในการสนับสนุนงานวิศวกรรมก่อสร้าง และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในขบวนการปฎิบัติงาน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคณะผู้บริหารและทีมงานที่มีความชำนาญในด้านวิศวกรรมอาคารสูง และการจัดการอาคารสูงเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถให้บริการด้านที่ปรึกษา แนะนำในเรื่องการจัดการ และอนุรักษ์พลังงานในอาคารสูง หรืองานปรับปรุงตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมอาคาร และตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ที่อยู่บริษัท
6 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ
อัจฉรา , อธิศพัฒน์ 097-0520673
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2542
จำนวนพนักงาน 900 คน
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารงานอาคาร งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ และเครื่องจักรของอาคาร โดยเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Thai Obayashi Corporation ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมแขนงต่างๆของประเทศไทย และอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น Obayashi Corporation ในการสนับสนุนงานวิศวกรรมก่อสร้าง และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในขบวนการปฎิบัติงาน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคณะผู้บริหารและทีมงานที่มีความชำนาญในด้านวิศวกรรมอาคารสูง และการจัดการอาคารสูงเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถให้บริการด้านที่ปรึกษา แนะนำในเรื่องการจัดการ และอนุรักษ์พลังงานในอาคารสูง หรืองานปรับปรุงตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมอาคาร และตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ที่อยู่บริษัท
6 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ
อัจฉรา , อธิศพัฒน์
097-0520673
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ