สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.)
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562
| จำนวนพนักงาน 1 คน
แตงโมลงปิยะพงษ์ยิง เป็นช่องสำหรับคนรักกีฬาและความบันเทิง สนุกสนาน จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์และสาระ รวมถึงพูดคุยกันในวงกว้างของวงการกีฬาไทยและต่างประเทศ
จัดตั้งโดย แตงโม และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
ที่อยู่บริษัท
55/264 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ
คุณพงษ์พิสุทธิ์ 0959455635
ประเภทธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.)
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562
จำนวนพนักงาน 1 คน
แตงโมลงปิยะพงษ์ยิง เป็นช่องสำหรับคนรักกีฬาและความบันเทิง สนุกสนาน จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์และสาระ รวมถึงพูดคุยกันในวงกว้างของวงการกีฬาไทยและต่างประเทศ
จัดตั้งโดย แตงโม และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
ที่อยู่บริษัท
55/264 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ
คุณพงษ์พิสุทธิ์
0959455635