สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2532
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (PPSN) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อต้ังขึ้น และจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยกลุ่มวิศวกรไทยที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรม บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ และเพื่อเป็นการยกระดับของ วิศวกรที่ปรึกษาไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองวงการธุรกิจ
ก่อสร้าง ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ การทำงาน ในโครงการขนาดใหญ่ประเภทต่าง ๆ มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บริษัทฯ สามารถให้บริการในทุกข้ันตอนของงานบริการที่ปรึกษา รวมถึง งานวิจัย บริหาร และควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์การลงทุนการก่อสร้าง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานโยธา การออกแบบสำรวจงานด้านสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้างทุกชนิด เพื่อให้โครงการก่อสร้างได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้หมายของโครงการ และให้การก่อสร้างดำเนินไปได้ด้วยดีตามมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่อยู่บริษัท
211/42 หมู่ที่ 2 ต.เเม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์ติดต่อ
บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เชียงใหม่ +66 53-335666-7, กทม. +66 2-398-2223-4
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2532
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (PPSN) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อต้ังขึ้น และจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยกลุ่มวิศวกรไทยที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรม บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ และเพื่อเป็นการยกระดับของ วิศวกรที่ปรึกษาไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองวงการธุรกิจ
ก่อสร้าง ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ การทำงาน ในโครงการขนาดใหญ่ประเภทต่าง ๆ มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บริษัทฯ สามารถให้บริการในทุกข้ันตอนของงานบริการที่ปรึกษา รวมถึง งานวิจัย บริหาร และควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์การลงทุนการก่อสร้าง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานโยธา การออกแบบสำรวจงานด้านสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้างทุกชนิด เพื่อให้โครงการก่อสร้างได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้หมายของโครงการ และให้การก่อสร้างดำเนินไปได้ด้วยดีตามมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่อยู่บริษัท
211/42 หมู่ที่ 2 ต.เเม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์ติดต่อ
บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เชียงใหม่ +66 53-335666-7, กทม. +66 2-398-2223-4
เว็บไซต์
http://www.ppsn.co.th
ตำแหน่งที่เปิดรับ