ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
  • เกี่ยวกับบริษัท
  • ตำแหน่งงาน

บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (สำนักงานใหญ่)


ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรม


เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งปี : 2532

จำนวนพนักงาน : - คน

บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (PPSN) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อต้ังขึ้น และจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยกลุ่มวิศวกรไทยที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรม บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ และเพื่อเป็นการยกระดับของ วิศวกรที่ปรึกษาไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองวงการธุรกิจ
ก่อสร้าง ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ การทำงาน ในโครงการขนาดใหญ่ประเภทต่าง ๆ มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บริษัทฯ สามารถให้บริการในทุกข้ันตอนของงานบริการที่ปรึกษา รวมถึง งานวิจัย บริหาร และควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์การลงทุนการก่อสร้าง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานโยธา การออกแบบสำรวจงานด้านสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้างทุกชนิด เพื่อให้โครงการก่อสร้างได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้หมายของโครงการ และให้การก่อสร้างดำเนินไปได้ด้วยดีตามมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ที่อยู่บริษัท: 211/42 หมู่ที่ 2 ต.เเม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด: เชียงใหม่
  • เขต/อำเภอ: เมืองเชียงใหม่
  • แขวง/ตำบล: เเม่เหียะ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • โทร: เชียงใหม่ +66 53-335666-7, กทม. +66 2-398-2223-4
  • แฟกซ์: 053-335668
  • เว็บไซต์: http://www.ppsn.co.th

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4184 (แนน)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN