สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 60 ปี เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด ทดสอบและอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีบริการรับออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต บริการรับซ่อม สอบเทียบเครื่องมือวัด
ที่อยู่บริษัท
สำนักงานใหญ่ 888 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 10400
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0869966446
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 60 ปี เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด ทดสอบและอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีบริการรับออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต บริการรับซ่อม สอบเทียบเครื่องมือวัด
ที่อยู่บริษัท
สำนักงานใหญ่ 888 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 10400
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
0869966446
เว็บไซต์
https://www.sangchaimeter.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ