สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การศึกษา ฝึกอบรม กวดวิชา
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
สอนศิลปะ หลักสูตร ครบวงจรโดยใช้พื้นฐานสีโปสเตอร์เป็นหลัก Painting ให้เด็กและเยาวชนมีการวาดรูปที่ถูกต้องและถูกวิธี ฝึกสมาธิและต่อยอดให้กับการเรียนศิลปะในอนาคตและมุ่งเน้นการสอน Drawing Cartoon เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 197 อาคาร A ห้อง 202 ชั้น 2 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์ติดต่อ
คุณบอย 02-158-9800
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การศึกษา ฝึกอบรม กวดวิชา
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
สอนศิลปะ หลักสูตร ครบวงจรโดยใช้พื้นฐานสีโปสเตอร์เป็นหลัก Painting ให้เด็กและเยาวชนมีการวาดรูปที่ถูกต้องและถูกวิธี ฝึกสมาธิและต่อยอดให้กับการเรียนศิลปะในอนาคตและมุ่งเน้นการสอน Drawing Cartoon เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 197 อาคาร A ห้อง 202 ชั้น 2 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์ติดต่อ
คุณบอย
02-158-9800
เว็บไซต์
https://www.hitgalleria.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ