สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน 125 คน
สุดยอดแบรนด์ อันดับ 1 ที่มีความสำคัญ ต่อผู้บริโภคมากที่สุดในโลก ประจำปี 2559
- มูลค่าแบรนด์ 2.93 ล้านล้านบาท
- สินทรัพย์รวม 15.22 ล้านล้านบาท
- 26 บริษัท ในเครือ
- 89 ประเทศ
- พนักงาน 490,000 คน
- รายได้ในปี 2560 ฿ 12 ล้านล้าน
ที่อยู่บริษัท
774/75 ซ.พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10205
เบอร์ติดต่อ
คุณภัคนภัสสร์ 062-235-6241
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน 125 คน
สุดยอดแบรนด์ อันดับ 1 ที่มีความสำคัญ ต่อผู้บริโภคมากที่สุดในโลก ประจำปี 2559
- มูลค่าแบรนด์ 2.93 ล้านล้านบาท
- สินทรัพย์รวม 15.22 ล้านล้านบาท
- 26 บริษัท ในเครือ
- 89 ประเทศ
- พนักงาน 490,000 คน
- รายได้ในปี 2560 ฿ 12 ล้านล้าน
ที่อยู่บริษัท
774/75 ซ.พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10205
เบอร์ติดต่อ
คุณภัคนภัสสร์
062-235-6241
เว็บไซต์
http://thaisamsunglife.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ