สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่คลอบคลุมเครื่องมือวัดทุกประเภท

โดยภายในห้องปฎิบัติการมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ใช้เครื่องมมือคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง และช่างสอบเทียบผู้ชำนาญงานสอบเทียบเครื่องมือทุกชิ้นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเครื่องมือถึงมือลูกค้าตรงตามระยะเวลานัดหมาย
ที่อยู่บริษัท
2/10-11,14,55 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เบอร์ติดต่อ
คุณกัณ 089-2032601
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่คลอบคลุมเครื่องมือวัดทุกประเภท

โดยภายในห้องปฎิบัติการมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ใช้เครื่องมมือคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง และช่างสอบเทียบผู้ชำนาญงานสอบเทียบเครื่องมือทุกชิ้นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเครื่องมือถึงมือลูกค้าตรงตามระยะเวลานัดหมาย
ที่อยู่บริษัท
2/10-11,14,55 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เบอร์ติดต่อ
คุณกัณ
089-2032601
เว็บไซต์
https://www.cal-laboratory.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ