สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน - คน
เครือซัมซุง แบ่งกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ
1.กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.กลุ่มอุตสาหกรรมหนักและบริการ
3.กลุ่มบริการทางการเงิน ไทยซัมซุงประกันชีวิต ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
ที่อยู่บริษัท
 
120 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ห้อง 4/2 หมู่ 11 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
อีเมล
Korrakot.thaisamsung@gmail.com
เบอร์ติดต่อ
 
คุณกรกช สินเมฆา
092-699-5089
เว็บไซต์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน - คน
เครือซัมซุง แบ่งกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ
1.กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.กลุ่มอุตสาหกรรมหนักและบริการ
3.กลุ่มบริการทางการเงิน ไทยซัมซุงประกันชีวิต ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
ที่อยู่บริษัท
120 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ห้อง 4/2 หมู่ 11 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์ติดต่อ
คุณกรกช สินเมฆา
092-699-5089
อีเมล
Korrakot.thaisamsung@gmail.com
เว็บไซต์
http://thaisamsunglife.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ