สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2537
| จำนวนพนักงาน 300 คน
ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ที่อยู่บริษัท
262 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เบอร์ติดต่อ
คุณอรณี อรุณโชติกุล(กิ๊ฟ) 0916732611
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2537
จำนวนพนักงาน 300 คน
ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ที่อยู่บริษัท
262 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เบอร์ติดต่อ
คุณอรณี อรุณโชติกุล(กิ๊ฟ)
0916732611
เว็บไซต์
https://www.visanuphan.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ