สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2481
| จำนวนพนักงาน - คน
AIA กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจ 18 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ประสบการณ์มากกว่า 100 ปี และมากกว่า 80 ปีในประเทศไทย
เอไอเอ สำนักงานสมุทรปราการ ให้บริการด้านประกันชีวิตแก่ลูกค้า ยาวนานกว่า 40 ปี

ด้วยปณิธาน ที่ต้องการเป็นประโยชน์ ทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญ ให้คนไทยมีรากฐานการวางแผนการเงินที่ดี โดยการสร้างตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่มีจริยธรรมและเป็นมืออาชีพในการให้บริการลูกค้า
ที่อยู่บริษัท
321/69 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฐธเรศ ปิ่นสุวรรณ 063-323-2265
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2481
จำนวนพนักงาน - คน
AIA กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจ 18 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ประสบการณ์มากกว่า 100 ปี และมากกว่า 80 ปีในประเทศไทย
เอไอเอ สำนักงานสมุทรปราการ ให้บริการด้านประกันชีวิตแก่ลูกค้า ยาวนานกว่า 40 ปี

ด้วยปณิธาน ที่ต้องการเป็นประโยชน์ ทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญ ให้คนไทยมีรากฐานการวางแผนการเงินที่ดี โดยการสร้างตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่มีจริยธรรมและเป็นมืออาชีพในการให้บริการลูกค้า
ที่อยู่บริษัท
321/69 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฐธเรศ ปิ่นสุวรรณ
063-323-2265
เว็บไซต์
https://www.aia.co.th/