สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2481
| จำนวนพนักงาน - คน
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันสะสมทรัพย์ รวมทั้งสินค้าสำหรับองค์กร เช่น ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ที่อยู่บริษัท
อาคารชุมทอง 24 1919 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฐธเรศ ปิ่นสุวรรณ 063-323-2265
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2481
จำนวนพนักงาน - คน
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันสะสมทรัพย์ รวมทั้งสินค้าสำหรับองค์กร เช่น ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ที่อยู่บริษัท
อาคารชุมทอง 24 1919 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เบอร์ติดต่อ
คุณณัฐธเรศ ปิ่นสุวรรณ
063-323-2265
เว็บไซต์
https://www.aia.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ