สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน 1000 คน
ไทยซัมซุงประกันชีวิต คือบริษัทหนึ่งในเครือซัมซุง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยเป็น แบรนด์อันดับ 1 ของโลก ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุดในโลก ประจำปี 2559 มูลค่าแบรนด์ 2.93 ล้านล้านบาท สินทรัพย์รวมมากกว่า 15.22 ล้านล้านบาท รายได้ในปี 2560 รวม 12 ล้านล้านบาท
ที่อยู่บริษัท
120 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 4/2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ
คุณรินรดา 095-060-5964
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน 1000 คน
ไทยซัมซุงประกันชีวิต คือบริษัทหนึ่งในเครือซัมซุง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยเป็น แบรนด์อันดับ 1 ของโลก ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุดในโลก ประจำปี 2559 มูลค่าแบรนด์ 2.93 ล้านล้านบาท สินทรัพย์รวมมากกว่า 15.22 ล้านล้านบาท รายได้ในปี 2560 รวม 12 ล้านล้านบาท
ที่อยู่บริษัท
120 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 4/2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ
คุณรินรดา
095-060-5964
เว็บไซต์
http://thaisamsunglife.co.th
ตำแหน่งที่เปิดรับ