ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่

ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน (กรณีไม่มีบัญชีผู้ใช้)

อีเมล *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน*

กรอกข้อมูลครบถ้วนจะเพิ่มโอกาสได้งานดีๆ ช่องที่มี * ต้องกรอกให้ครบ

No file selected
ชื่อ *
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปีที่เกิด *
ส่วนสูง (ซม.)
น้ำหนัก (กก.)
ไอดีไลน์
โทรศัพท์มือถือ*
เพศ
สัญชาติ *
ศาสนา
สถานภาพสมรส
เกณฑ์ทหาร
ที่อยู่ปัจจุบัน *
จังหวัด
เขต/อำเภอ
ประเทศ
อัพโหลดไฟล์ เรซูเม่ (File PDF Only)
No file selected
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองเพิ่มเติม
ลักษณะงานที่ต้องการ *
ตำแหน่งงานที่ต้องการ *
ลักษณะงานที่ต้องการ (เพิ่มเติม)
ตำแหน่งงานที่ต้องการ (เพิ่มเติม)
ลักษณะงานที่ต้องการ (เพิ่มเติม)
ตำแหน่งงานที่ต้องการ (เพิ่มเติม)
พื้นที่ทำงานที่ต้องการ *
ประเภทงาน *
เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)
วันเวลาที่สามารถเริ่มงานได้
ความเร็วในการพิมพ์ภาษาไทย (คำ/นาที)
ความเร็วในการพิมพ์อังกฤษ (คำ/นาที)
ความสามารถในการขับขี่
มีใบขับขี่รถยนต์

มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

มีใบขับขี่รถบรรทุก

มีใบขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

ยานพาหนะส่วนตัว
มีรถส่วนตัว
มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ดนตรี (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
กีฬา (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
งานอดิเรก (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
การศึกษา *
ชื่อสถานศึกษา *
คณะ
สาขา
ระดับการศึกษา *
ปีที่สำเร็จการศึกษา(พ.ศ.)
เกรดเฉลี่ย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานี้
เพิ่มประวัติการศึกษา
การทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ หมวดงาน/ส่วนงาน
ตำแหน่งที่เคยทำ
ระดับ
เงินเดือน (บาท)
จำนวนพนักงาน (คน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วันที่เริ่มทำงาน
วันสุดท้าย (หากยังทำงานอยู่ให้ว่างเอาไว้)
สาเหตุที่ลาออก
เพิ่มประวัติการทำงาน
ความสามารถทางภาษา
ภาษา
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
เพิ่มทักษะทางภาษา
ความสามารถด้านการใช้โปรแกรม
เพิ่มทักษะทางโปรแกรม
ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ หมวดงาน/ส่วนงาน
ตำแหน่งที่เคยทำ